Urbańczyk? Hmmm

Przemysław Urbańczyk profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii

PAN oraz w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach,

który opublikował ponad 240 tekstów o średniowiecznej historii

Polski, twierdzi:

„Głównym celem wizyty Ottona III w państwie Bolesława nie było

jednak – jak chciałaby polska historiografia – WYWYŻSZENIE syna

Mieszka I, ale zabranie z Polski szczątków św. Wojciecha, dla

których wybudował kościół w Rzymie. Polityka już wtedy była brutalną

grą interesów.”

Już za 27 złotych mozna sobie kupić „Kronikę Thietmara” (Thietmari

merseburgiensis episcopi chronicon). Thietmar będąc świadkiem epoki

pisał…

„Oby Bóg przebaczył cesarzowi, że czynszownika czyniąc udzielnym

panem do tego stopnia go WYWYŻSZYŁ, iż zapomniawszy o stanowisku

swego ojca ośmiela się on zawsze dotąd sobie przełożonych powoli

zepchnąć w poddaństwo i łowiąc ich na wędkę marnego pieniądza

przyprawiać o utratę wolności i niewolę”.

I to by było na tyle, jak mawiał profesor mniemanologii stosowanej

Jan Tadeusz Stanisławski…