Unifikacja świata makroskopowego i kwantowego

Połączyłem wzory Newtona (1) i Einsteina (2) :

1. (1) F = G * (m1*m2 )/ R^2

gdy m1 = m2 = m to F = G * (m^2/R^2)

2. (2) E = m * c ^ 2

3. łącząc wzory (1) i (2) dla m1= m2 = m otrzymujemy

(3) F = G * (E^2) / (c ^4 * R^ 2)

4. energia = praca = droga (promień) razy siła = (4) E = R * F

5. łącząc wzory (3) i (4) otrzymujemy

F = c^4 / G

stała grawitacji G = 6,67 * (10)^–11 [ m3/ kg * s2 ]

prędkość światła w próżni c = (3 * (10)^ 8 [ m /s ]

stąd siła F = Fp = 1,210258 * (10)^ 44 [N]

R – odległość między masami ciał, m – masy,

Co to za siła F zależna od prędkości światła i stałej grawitacji ???

Jest to siła Plancka ..

potrz : pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_Plancka

Połączyłem w ten sposób dwa światy – makroskopowy Newtona i kwantowy Einsteina, a wg podręczników fizyki nie można ich połączyć.

Co Wy na to ?