Spóźniony gadżet militarny

Od pewnego czasu już wiadomo, że wojny prowadzonej środkami militarnymi nie da się wygrać. Ewentualne zyski będą się miały nijak do poniesionych kosztów, nie mówiąc już o stratach. Obserwujemy to zresztą dzisiaj na żywo w Iraku, czy Afganistanie. Przyszłość to wojny ekonomiczne, nie militarne.