Re: Zasada nieoznaczonosci Heisenberga

> NIe wynika to z np. niedoskonalosci aparatury pomiarowej, ale jest to cecha Wszechswiata,

> w ktorym zyjemy.

Czy aby rzeczywiście? Wyobraź sobie osobnika rozmiarów naszej galaktyki, który próbuje zbadać cząstkę elementarną Ziemia. Ze względu na własną skalę wielkości może on próbować ustalić parametry cząstki Ziemia jedynie przy pomocy „oświetlania” jej globami wielkości cząstki Księżyc. Jesteś pewien, że z jego punktu widzenia nie istniałaby zasada nieoznaczoności w jego skali działania? I nie uważałby jej za cechę Wszechświata?