Re: Przyczyny katastrofalnych powodzi na świecie

To prawda, chociaż nie cała. Są i takie powodzie, których wcześniej by nie było, ale człowiek zmienił np. ukształtowanie terenu i jego zaludnienie, bp. postawił domy na dawnych łęgach i terenach, na których rzeki spokojnie sobie wylewały.