Re: Politycznie i matematycznie. Myślimy globalni

kornel-1:

> natrafiłem na perełkę:

[…]

> Uwagę moją zwróciły również praktyczne wnioski płynące z badań a zawarte

> w końcowej części publikacji.

Na przykład taki wniosek:


Cytat


Wiadomo tylko, że wraz z przechodzeniem z czasem do nieskończoności stopa

błędu względnego też rośnie do nieskończoności.Ciekawe byłoby zbadanie, w którym roku stopa błędu względnego przekracza 100%, w którym 200%, w którym 300%…

A co to za megafon występuje tam w liczniku pod kosinusem w głównym wzorze? Może zresztą spod oprogramowania Majtokrostu ten wzór jest czytelny; u mnie się beznadziejnie kaszani. Kto używa MSWorda do składania matematyki?!

Za najbardziej optymistyczne uważam całkiem ostatnie 4 linijki pracy. Otóż


Cytat


Badanie (wyniki i sposób przeprowadzenia) zostało przedstawione na II Zjeździe

Geopolityków Polskich, który odbył się 23÷24 października AD 2009 w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie w Warszawie.(wytłuszczenie moje — S.). Jak wiadomo, najważniejszą przyczyną wojen jest istnienie armii. Ale militarne zabaweczki dla dzieci, plastikowe żołnierzyki i pistoleciki na piłeczki ping-pongowe, są zagrożeniem znacznie mniejszym. Skoro polska ,,obrona” ,,narodowa” jest na poziomie omawianej pracy, to żadna wojna nam nie grozi: w razie czego wojsko się podda i zostawi ludzi w spokoju. Niepotrzebnie się martwiłem…

– Stefan