Re: po prostu człowiek

Zapewne. Powraca często w wątkach biologicznych szkolna definicja gatunku oparta o kryterium krzyżowania. Definicja błędna.