Re: p. minister tak zadecydowala, bo

Rzeczywiście, masowe używanie szczepionek skróciło okres życia ludzkiego o 15-20 lat. Podobnie stosowanie chemicznych lekarstw – o dalsze 20 lat, to udowodnione. Jeżeli porównamy obecną średnią długość życia naszych pokoleń z czasami Bismarcka czy królowej Wiktorii, wypadamy pod tym względem wręcz fatalnie. I pomyśleć, że nie protestujemy przeciw temu…