Re: mądrość zbiorowa

Pojęcie inteligencji zbiorowej ( collectiva intelligence- en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence ) jest akurat pojęciem, które można wywieść w sposób przekonywujący obrazowo i w prosty sposób.

Niemal każdy człowiek posiada tyle wiedziy i inteligencji, że jest w stanie samodzielnie wykonać ( „wyprodukować” ) np. ławkę, krzesło, a nawet gliniany garnek.

Proces diagnostyczno – terapeutyczny realizowany np. w szpitalu względem jednego konkretnego chorego wymaga współdziałania całego zespołu ludzkiego. Np. na ogół opisy zdjęć rtg lub zdjęć tomograficznych są znacznie bardziej poprawne, jeśli są wykonywane przez radiologów.

Aby wyprodukować samochód, telewizor lub komputer potrzeba już setek osób posiadający wiedzę o sposobie produkowania poszczególnych części. Co więcej w zespole realizującym to działanie są osoby które nie posiadają kompetencji w zakresie wytworzenia dysku, procesora, lecz potrafią składać te elementy w całość.

Lot na księżyc wymagał zintegrowania działań jeszcze większej ilości ludzi, rzędu setek tysięcy osób. Sądzi się że im trudniejsze zadanie np. z zakresu planowanych podróży międzyplanetarnych, zrozumienia działania genomu ludzkiego, itp. – tym większa musi być ilość członków „mózgu zbiorowego”.

Można mieć znaczną „wiedzę kolektywną” i nawet „collectiva intelligence”, nie posiadając znacznej „mądrości kolektywnej”. Dla przykładu faszystowskie Niemcy w roku 1939 sprężyły potężne zasoby kompetencji i inteligencji .. wykazały się jednak brakiem zdolności przewidywania, można rzecz – brakiem „mądrości zbiorowej”.

Tak więc problem istnienie czy nie istnienia czegoś takiego jak „inteligencja kolektywna” jest prosty.

Tematykę tą poruszam jednak, gdyż to użyteczne pojęcie jest trudno spożytkować – jak twierdzę w tytule pierwszego postu – do celów zażegnywania „zbiorowych sporów emocjonalnych” . Na czym polega trudność ?.. Przecież po to mamy katedry, instytuty socjologii, psychologii, politologii – aby próbowały odpowiedzieć na to pytanie.

Być może proponowane tu rozróżnienie pomiędzy [ inteligencją zbiorową ] a [ mądrością zbiorową ] – jest jakimś śladem wiodącym na ścieżkę .. podążającą do podania odpowiedzi, .. do próby rozwiązania uwypuklonego dylematu ~ Andrew Wader