Re: kwazary – dylatacja czasu i ekspansja

Ależ ewolucja kwazarów w czasie wydaje się o wiele prawdopodobniejszym wytłumaczeniem od braku dylatacji czasu a tym bardziej od takich pomysłów podanych w Discussion jak „statyczny Wszechswiat” czy „niekosmologiczne przyczyny poczerwienienia kwazarów”! To ostatnie to wskrzeszanie pomysłów pana Arpa. Znowu?