Re: Jeden mt naukowy mniej

> Proszę wziąć oryginalne prace Einsteina i Minkowskiego

> (albo któregoś z bardziej nam współczesnych ich interpretatorów,

> jeśli język oryginalnych prac jest zbyt zawiły) i pokazać w

> którym konkretnie miejscu się mylili.

Masz:

c = const; czyli r = ct;

następnie wyliczają sobie czas przelotu

światła z ziemi do satelity:

t = r / (c-v); czyli: r = (c-v)t;

zatem ten satelita ewidentnie mierzy:

c’ = c-v; (np. ma dwa czujniki ustawione wzdłuż kadłuby),

co jest sprzeczne z: 'c = const dla każdego obserwatora…’;

Układy równoważne, nawrotów tu nie wykonujemy –

paradoks bliźniaków nie wchodzi w grę, i czas zegarowy: t’ = t.

Minkowski mógł sobie wyliczać te swoje przestrzenie 4D,

za Łobaczewskim. Ta geometria nie nie ma nic wspólnego

z czasem, światłem i ruchem.

t,x,y,z; cztery sztuki, które można sobie oznaczać dowolnie:

a,b,c,d; t,w,x,y; x1,x2,x3,x4, itd.