Re: Drinki pod mikroskopem

Chlej, rzygaj i nabijaj kasę złodziejom. Zum Wohl!