Re: Czołgi walczą o środowisko

Za dużo Wybiórczej czytasz. Oni przedstawiają dość specyficzną wizję

świata…