Re: Czarna dziura w Pannie

pioc2 napisał:

> > Zapewne w wersji angielskiej tu było „even more imagination”.

> > „która kiedykolwiek trafiła do środka” – to też jakoś tak kulawo przełożo

> ne z angielskiego.

> > Czy nie lepiej by było napisać: „która w przeszłości trafiła do środka”?

>

> O, znasz angielską wersję mojego tekstu? Gdzie mnie przetłumaczyli?

>

> pioc

>

Oczywiście nie znam. Przepraszam za nieusprawiedliwioną sugestię z mojej strony.