Poziomy swiadomosci

Przeciwienstwem stanu swiadomego jest coma. Podstawowe stany swiadomosci ocenia Glasgow Coma scale. Istnieja rowniez wyzsze stany swiadomosci poza stopnem 10 coma scale. Swiadomosc Homo sapiens jest wynikiem neuroanatomii i fizjologii ludzkiego mozgu.

Swiadomosc ta jest regulowana neurohormonami, stanem pamieci, homeostaza ciala.