Pół kroku za CSI

Szanowny autorze, papier który cytujesz ma ponad dwa lata:

Wojciech Branicki et al, Association of the SLC45A2 gene with physiological human hair colour variation, Journal of Human Genetics, Volume 53, Numbers 11-12 / December, 2008, doi:10.1007/s10038-008-0338-3Marudzę, więc jestem – motto Polaków.