Oczywiście ty jesteś jednym z tych ” naukowców „,

którzy nie odkryli jeszcze, że białko można wrzucić do gara !!!