Oby tylko zło religii wreszcie upadło…

..pod wpływem tych odkryć i pod wpływem logiki…

Brak religii to znacznie mniej problemów na ziemi…Nie róbmy bałaganu! Zawsze trzeba walczyć o precyzję i merytoryczne wypowiedzi!