Niechronione włochatki

Budki lęgowe – a liczebność ptaków.

Powracam ponownie skrzynek lęgowych dla ptaków w siedliskach leśnych o charakterze naturalnym. Jak już zauważono na tym forum, dla włochatki zwiększa się miejsca lęgowe na obszarach lasów zagospodarowanych, nie zaś na terenach objętych ochroną.

Z naszych badań wynika, że skrzynki lęgowe były zasiedlane g granicach 20-45% w zależności od ich zagęszczenia oraz roku zasobnego w pokarm. W dobrych siedliskach lęgowych włochatki wiesza się kilka skrzynek, które mogą dać 1-2 obszarów lęgowych (terytorów). Włochatka jest terytorialna i przegania inne ptaki ze swego terytorium. W przypadku obfitości pokarmu (w Puszczy Białowieskiej co ok. 4 lata gradacja nornicy rudej). Terytoria te mogą być mniejsze.

Tak już matematycznie, jeżeli 150 założonych skrzynek, zajętych będzie ok. 30, to możemy spodziewać się wychowu ok. 150 młodych włochatek w dobrym roku pokarmowym, które liczebnie przewyższają całość populacji białowieskiej, czy też augustowskiej, czy knyszyńskiej. Oczywiście do rozrodu przystąpi jedynie kilka, kilkanaście osobników i to najczęściej daleko od miejsca lęgów.

A sprawa rekompensaty, to stary przepis, nakładający na Lasy Państwowe wywieszenie ileś tam skrzynek na dane leśnictwo. Zazwyczaj wieszało się je na wróblowate, które na obszarze P.Białowieskiej nie mają problemu z dziuplami. Natomiast mają gatunki wymagające duże dziuple, w tym także nietoperze. Więc dla czego nie wykorzystać tej rekompensaty do produkcji skrzynek dla rzadszych gatunków ptaków i nietoperzy? A technicznie sprawa jest prosta. Dostarczamy plan skrzynki, nadleśnictwo wykonana i rozwiezie skrzynki w określone miejsca.