kosmos MUSI mieć stwórcę

Stwórca kosmosu JEST – taki jest niepodważalna odpowiedz racjonalnego

intelektu:

1) Kosmos jest SKONCZONY (ograniczony) w każym swym aspekcie.

Miał on swój początek 13,7 miliardow lat temu i bedzie miał swoj

koniec za około 15 miliardów lat.

2)Bajki o cyklicznym kosmosie czy multiversach to tylo tchorzliwa

intelektualna ucieczka nie dająca żadnych odpowiedzi.

3) Skonczony kosmos MUSI miec swe korzenie w NIESKONCZONEJ

(nieograniczonej) kosmiczej rzeczywistosci – Bogu Nieskonczonym.

4)Pytani o „początek” Boga , tylko naiwna, dyletancka demagogia.

Pozdrawiam

Andrzej Leonard Przedworski MD PhD