Dobrze być impulsywną gadułą

Naprawdę należy być wielkim uczonym by wysnuć tak wiekopomne wnioski. Nagroda

Nobla wisi na włosku.