Dlaczego jest coś zamiast nic?

Wobec istnienia świata – nicość, co najwyżej mogła istniec jedynie wczesniej (1,2). Mogła być to jednak jedynie nicosc „brzemienna” w przyszły swiat, który się z niej wyłonił. Jesli taki „niebyt” istniał wczesniej był to wiec jednak „niebyt ułomny”. Wszystko wskazuje więc na to, że skoro świat istnieje to jednak „zamiast nic musi być coś”. Co wiecej możana na takiej zasadzie dedukcyjnej stwierdzic, że świat istnieje od zawsze, jakkolwiek być może zachodzą jego znaczne przemiany.

Jest możliwe, że świat istnieje czasami jedynie w formie „zwiniętej” (w formie zapisu kodowego) i tylko okresowo w formie realniej, fizycznej, widocznej.

Należy zauważyć, że jeśli „musi byc coś zamiast nic” to prowadzi to do ważnych wniosków. Otóż skoro Wszechswiat musiał powstaś, albo istnieje od zawsze to nasuwaja się analogiczne pytania.: „dlaczego musi istniec życie biologiczne”, „dlaczego musi powstać człowiek”, „dlaczego musi pojawić się swiadomość”?

~ Andrew Wader

Piśmiennictwo.:

1. Wierzbicki P.: Zapis Świata. Traktat metafizyczny, Iskry, Warszawa, 2009, s 276

2. Nothingness, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009, plato.stanford.edu/entries/nothingness/