Czas potopu

Taki wspaniały śmietnik, a nawet niedostrzegalny z Kosmosu.

Jak Człowiek, jego Autor.