Artykuł: Efektywność dla przedsiębiorstw

BiuroPolska przyjęła ambitne cele w ramach pakietu
energetyczno-klimatycznego. Ich osiągnięcie jest często wiązane z
ogromnymi kosztami i obciążeniem dla społeczeństwa i gospodarki. Można
usłyszeć argument, że czyste technologie węglowe nie będą w stanie
konkurować na rynku międzynarodowym. Jednak w ocenie autora polityka
klimatyczna może być wielką szansą na modernizację polskiej gospodarki.