Artykuł: 100% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2050?

Energia odnawialnaWedług Europejskiej Rady ds. Energii Odnawialnej (EREC) do 2050 roku państwa unijne mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90%, jeśli tylko cała produkcja energii odbywać się będzie z użyciem źródeł odnawialnych.