Ale największego jezuska nie mają :P

a my mamy… bleeeeeNie róbmy bałaganu! Zawsze trzeba walczyć o precyzję i merytoryczne wypowiedzi!