zalegalizować LSD i grzybki!

„Wśród najmniej szkodliwych narkotyków są LSD i grzyby halucynogenne. Społeczne koszty ich zażywania naukowcy ocenili jako zerowe.”

SPOŁECZNE KOSZTY = ZEROWE. ZEROWE. ZEROWE.

Dotarło?