Wreszcie są cywilizowani kandydaci na moderatorów.

Zawsze, ale to zawsze, okazywałem tutaj swą sympatię dla Pomruka, czynię to i teraz, dlatego Pomruk wedle mnie będzie idealnym cenzorem.