Wielka dziura ozonowa nad Arktyką i… Polską

JP2 nam grozi przez tą dziurę:

„Rodacy! Opamiętajcie się! Bo jak zmartwychwstanę to wam pokażę!”