Trzy polskie Noble

Nie kwestionuję zasług prof. Wierzbickiej dla lingwistyki, ale nagroda FNP dla kogoś mieszkającego i pracującego od lat zagranicą to jakies nieporozumienie. Czy to jest Fundacja na Rzecz Nauki Australijskiej?