to prawda…

i wiele innych grup roślin. My obserwujemy podobną zależność w ewolucji bakterii symbiotycznych wiążących azot w brodawkach roślin motylkowatych.