To jak dyskusja nauczyciela matematyki z polonistą

Twój wpis to jak dyskusja nauczyciela matematyki z polonistą – ch…a warta i tycząca statusu w szkole podstawowej wśród nauczycieli. Małe pytanie, a kim jest ekonomista ścisłowcem, czy humanista? Mam doktorat z nauk ekonomicznych, ale nie wiem 🙂 Ekonomię klasyfikuje się jako naukę społeczną. Ekonomia posługuje się statystyką i ekonometrią do opisu zjawisk gospodarczych, ale z drugiej strony bazuje na zachowaniach poszczególnych ludzi, więc jak to jest z tą ekonomią? A prawo posługujące się logiką jest nauką kumanistyczną, czy ścisłą?

O rozwoju cywilizacji decydują właśnie prawo i ekonomia. To zagwarantowanie poszanowania własności prywatnej pchnęło ludzi do wynalazków będących podstawą rewolucji przemysłowej w Anglii. Gdyby anglosascy wynalazcy nie mięli pewności, że zarobią na swoich wynalazkach i nikt im nie podpie… efektów ich pracy, to nie kiwnęliby palcem, żeby konstruować swoje przełomowe urządzenia. Dlatego właśnie w anglii a nie w Chinach, krajach Arabskich, Indiach czy Rosji zaczęła się nasza cywilizacja przemysłowa. Mądrzy ludzie mający narzędzia matematyczne byli w wielu różnych krajach, ale silnik powstał w Anglii – wcale nie przypadkiem