” The Beginning of Infinity ” – David Deutsch.

Deutsch, znakomity fizyk – fantasta o chłopięcej twarzy, oczywiście z Izraela, popełnił był właśnie swą drugą książkę, zachęcam do jej przeczytania, na koniec pokazując próbkę sposobu myślenia Deutsch’a:

” Jeśli będziemy wciąż wtłaczać przyszłość w ramy naszych bieżących ograniczeń, bez końca reprodukować dzisiejszy styl bycia, powielać błędy i bezzasadne mniemania, nigdy nie sięgniemy gwiazd”