temperatury tak nie liczymy

Wg tej metody atom wodoru ma z 50000K, a uranu chyba z trylion.

Neutron z trylion.

Jądro żelaza byłoby najcieplejsze.

Potem wchodzimy w protony…