Szkodliwość społeczna….

Bo największą szkodliwość społeczną ma polska ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, której zawdzięczamy więzienia pełne złapanych z jedną lufką maryśki!!! Dzielących cele ze złapanymi na rowerze po piwku…