Re:Wszechświat to żywy twór który rodzi s. i ginie

Wszechświat to żywy twór który się rodzi i ginie !

Tak jak wspomniałem w moim poprzednim liście co najmniej pięciu fizyków proponowało już w przeszłości różne wersje Wszechświata odradzającego się cyklicznie. Byli to .: Albert Einstein, P.J. Steinhardt – N. Turok (2001) oraz L. Baum – P.H. Frampton (2007).

Niestety nawet Albert Einstein a potem w/w fizycy nigdy nie uwzględniali w swoich teoriach istotnych etapów rozwoju Wszechświata jakimi było pojawienie się w nim… życia biologicznego, człowieka i świadomości ludzi oraz gwałtownego przyspieszenia poznania i rozwoju technologii.

Jeśli uświadomić sobie mentalność osób, które kształciły się i pracowały naukowo na uniwersyteckich wydziałach fizyki to pominięcie np. rozważań nad mechanizmami pojawienia się DNA i nawet tak złożonych układów jakim jest organizm człowieka – nie dziwi. Po prostu jeśli znaczne wysiłki intelektualne dokonywane w trakcie kształcenia się nie uwzględniają domeny nauk biologicznych i nauk o człowieku to twór żywy, jakim jest Wszechświat (który miał swój początek, rozwija się i podąża do „swojej śmierci”) jest postrzegany jako topologiczny układ czasoprzestrzenny – w którym na materię oddziałują pola i promieniowe.

Musimy jeszcze poczekać na integrację biologii, nauk o człowieku z fizyką. Dopiero wtedy będzie asymilowana teza m. inn. np. James’a Gardnera (teoria BIOCOSM) iż .: architektem obecnego Wszechświata były inteligentne cywilizacje zamieszkujące poprzedni Wszechświat.

Wynikałoby z tego, że żyjący współcześnie ludzie i ich potomkowie razem z innymi cywilizacjami zamieszkującymi Wszechświat – > są Demiurgiem (w sensie metafizyki Platona – ale i praktycznie !), które zaprojektują (jeśli im się uda !!!) postać następnej wersji Wszechświata.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać w szczegółach z „Teorią współudziału ludzi w nawrotowym odradzaniu się świata (TWLNOS) to można zaglądnąć pod .:

www.angelfire.com/planet/tedeus/Teoria-TWLNOS-intuicyjnie.pdf

www.angelfire.com/planet/tedeus/Teoria-TWLNOS-wywod-racjon.pdf

~ Andrew Wader