Re: Zaslugi Kosciala Katolickiego w rozwoju nauki

errata: Georges Lamaitre,tworcz teorii Wielkiego Wybuchu byl Jezuita