Re: Wielkie mecyje…

Przesadzasz z tą polskością. Primo: polskość nie jest tu najważniejsza, lecz upowszechnienie wielkich, którzy mieli z naszą ojczyzną bliską relację (urodzenie, tworzenie, tradycje domowe, upodobania osobiste); secundo: Chopin i Matejko byli Polakami bezsprzecznie a jak każdy z przez ciebie wymienionych – autentycznymi Europejczykami w wielkim wydaniu sztuki czy nauki…