Re: Wielka dziura ozonowa nad Arktyką i… Polską

1. Freonów nadal się używa i nadal wyciekają w atmosferę, choć produkcję znacznie ograniczono. Groźny i najpopularniejszy dichlorodifluorometan (freon-12, CFC-12) zaprzestano produkować w 1995 roku, ale maksymalne stężenie w atmosferze osiągnął w roku 2003 i jego stężenie od tego czasu zmalało nieznacznie. Unormowanie sytuacji zajmie dziesięciolecia.

2. Zanik ozonu obserwuje się na całym globie. To, że „dziury” powstają w rejonach polarnych jest związane ze zmniejszoną produkcją ozonu w tych rejonach z powodu małego nasłonecznienia – tam po prostu warstwa ozonu jest najbardziej wrażliwa. Miejsce uwalniana freonu nie ma praktycznego znaczenia z uwagi na długi czas życia w porównaniu z cyrkulacją atmosferyczną.

3. Rzeczywiście, freony zawierają fluor i chlor. Ale podobną rolę w niszczeniu warstwy ozonowej odgrywają też halony, zawierajace brom i fluor lub fluor, chlor i brom.