Re: Sztuczna inteligencja jest sztuczna

> 1) Odpowiednio duży stopień komplikacji układu, w którym pojawiać się będzie

> informacja (dla nas, od środka, będzie to myśl)

a żeby ogień się palił, trzeba uzbierać odpowiednio dużo drew

> 2) Jednoczesność aktywacji bitów informacji, która taka myślą jest.

i jednocześnie do tych drew trzeba podłożyć ogień i mamy ognisko!

> Czynnikiem zasadniczym jest zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Polega to na

> tym, że pewne obszary mózgu, ich struktura neuronowa, są piętrowo tworzonymi,

> nawarstwiającymi się pojęciami, od najbardziej elementarnych, do coraz

> bardziej złożonych.

Czynnikiem zasadniczym dla palenia ogniska jest by drwa były suche. Polega to na tym ze muszą wyschnąć. Struktura drew w ognisku jest piętrowo tworzona nawarstwiającymi się gałęziami, od najbardziej drobnych drewek na spodzie, do coraz grubszych im wyżej. To zapewni ognisku możliwość palenia, tak samo jak odpowiednia struktura mózgu zapewnia świadomość!

> Jeśli kiedyś znajdziemy wzór struktury neuronów, które odpowiadają za

> definicję koloru zielonego lub smaku gorzkiego to moglibyśmy dostawić taką

> informację zakodowaną w czipie do mózgu, a ten, gdyby był jej z jakichś

> względów pozbawiony w naturze, zapewne zacząłby zieleń i gorycz odczuwać.

Jeśli kiedyś włożymy przedmiot do ogniska, potrzymamy trochę, a potem wyjmiemy to zapewne zacznie się on sam palić. I cóż nam z tego że dalej nic nie wiemy o ogniu i spalaniu, skoro rozprawia nam się o nim całkiem gładko

> gdy mózg podlega destrukcji lub zapomina –

> ubywa nam ze świadomości to, co było treścią tego jej fragmentu

Nic nam ze świadomości nie ubywa. Ubywa nam najwyżej z pamięci.

> Możemy śmiało założyć, że pojedyncza myśl, a świadomość składa się z ciągu

> takich myśli, jest pewnego rodzaju strukturą złożoną

Możemy śmiało założyć że palenie się ogniska jest procesem złożonym.

> Niemowlę posiada świadomość na poziomie zwierzęcym

A zwierzęta na poziomie niemowlęcym… Albo i nie

> Czy możliwa jest sztuczna świadomość

A czy możliwe jest sztuczne ognisko? To bardzo dobre pytanie. Wiemy natomiast z całą pewnością, że możliwy jest sztuczny ogień, bo sztuczne ognie używaliśmy właśnie na sylwestra.

> Może my sami jesteśmy jej

> częścią? Może nasz świat świadomy przenika się z innym świadomym światem?

Może na innych planetach też się palą ogniska…