Re: Stan antropogenezy w 21 wieku.

noveyy777 napisał:

> petrucchio napisał:

>

> > Polecam „Załamanie chaosu” Jacka Cohena i Iana Stewarta (wyd. polskie Pró

> szyńsk

> > i i S-ka) o ewolucji złożoności i rozwoju organizacji

> >

> Bardzo dziękuję Piotrze, ale dyskusja na grupach dyskusyjnych nie polega na po

> lecaniu literatury, tylko na jej streszczaniu.

W zwięzłym streszczeniu: początki samoorganizacji są zawsze trudne i zajmują więcej czasu niż bardziej zaawansowane etapy (kiedy jest już na czym budować). Z tego samego powodu przez pierwsze 60% czasu istnienia życia na Ziemi „zaludniały” ją tylko jednokomórkowce.M[—-]mmm!