Re: saturn

Pierścienie są niezwykle cienkie (grubość rzędu setek metrów!) i dosyć „rzadkie”, ilość materii w nich zawartej odpowiada księżycowi o średnicy 500 km.