Re: SAI – to proste 4

Taka forma prezentacji jest bardzo uciążliwa. Nie można skrócić artykułu? Czy jest dostępny w druku. Jestem bardzo zainteresowana dotarciem do źródła. Proszę o pomoc w jego odszukaniu.

Majka