Re: Przekaz analogowy a cyfrowy- pytanie o różnic

W uproszczeniu – w przekazie analogowym, jeśli chcesz wysłać sygnał, że dany element obrazu jest dwukrotnie jaśniejszy, wysyłasz np. dwukrotnie silniejszy sygnał, albo inny paramertr tego sygnału zmieniasz proporcjonalnie do jasności. W cyfrowym – przesyłasz sygnałem liczbę dwukrotnie większą. To troszkę tak, jak gdybyś przekazywała komuś informację, ze jesteś trzy razy głodniejsza niż zwykle na dwa sposoby. W pierwszym, analogowym, wrzasnęłaś by „głodnam!” trzy razy bardziej rozdzierająco. W drugim, powtorzyła słowo „głodnam” trzykrotnie 😉