Re: Proszę nie ściemniać, redaktorze Zagórski!

> [i]”A post-mortem carried out after the girl’s death suggested she had committed

> suicide
– a conclusion her parents refuse to accept.

Czy „suggested” to „wykazało” lub „wynika z niego”? Sprawdziłem w dwóch słownikach i wygląda, że nie, ale to stare słowniki, więc może już „niemodne”. Jeśli jednak one mają rację, to obaj panowie trochę zinterpretowali tekst po swojemu.

Co więcej, „Wielki słownik angielsko-polski” („Wiedza Powszechna”, 1968) dodaje, że w języku prawniczym „suggested that” to „zakładać, że”.