Re: polowanie na mastodonty 13,800 lat temtu

Dziś jest mniej chętnych do twierdzenia, że ludzie Clovis byli pierwszymi Amerykanami – 35 lat temu i jeszcze długo później był to kanon. Co się z tym kanonem nie zgadzało było napotykało ogromne problemy.