Re: Pochodzenie jądra komórkowego

sajmon1973:

> Skoro prokarionty np. bakterie posiadają tak doskonałe mechanizmy

> dostosowawcze sprawdzone przez miliardy lat,to w jaki sposób i w jakim celu

> dobór naturalny miałby stwarzać jadro komórkowe?

Dobór naturalny nie działa po coś. Jeśli coś, co powstało przypadkiem, nie wymiera, to pozostaje i nawet się rozwija. To tak, jakbyś pytał, po co jest biurokracja — a ona jest nie po coś, tylko dlatego, że nasze życie społeczne nie tworzy warunków dla jej wyginięcia.

Komórki eukariotyczne powstały prawdopodobnie przez symbiozę prokariontów. Przypadek postawił jedną taką komórkę koło drugiej, trochę innej; i nie znalazła się żadna siła, która by taką parę rozdzieliła. Może jedna z nich korzystała bezpośrednio z tego, co wydalała druga? Dalsze zwiększanie stopnia integracji też nie spotkało się z ,,kontrą” ze strony natury. Eukarionty powstały dlatego, że żadne prawo przyrody nie wykluczało ich powstania.

sajmon1973:

> To jest problem dla ludzi myślących .

A to jest subtelna reklamówka wątku, prawda?

– Stefan