Re: orbita eliptyczna

pn-ski:

> zastanawialem sie kiedys czy drugie ognisko orbity eliptycznej ma

> jakiekolwiek znaczenie fizyczne? Czy ten punkt w przestrzeni czymkolwiek

> sie wyróznia?

Nic mi o tym nie wiadomo. O ile wiem, to nie ma żadnego znaczenia fizycznego.

Twierdzenie, że ciało niebieskie porusza się wokół centrum grawitacji po krzywej stożkowej, którego jednym z ognisk jest to centrum grawitacji, jest wnioskiem obliczeniowym z newtonowskich zasad, że

  • siła grawitacji jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości, oraz
  • przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły.

Może więc to być elipsa, parabola lub hiperbola.

pn-ski:

> W matematyce elipsa ma dwie osie symetrii, w przestrzeni planetarnej (jako

> orbita)- juz tylko jedna.

Zaraz, elipsa nadal ma dwie osie symetrii. Natomiast środek masy układu słońce-planeta istotnie leży z boku jednej z nich.

pn-ski:

> Czy ma to cos wspólnego z lamaniem symetrii

O ile wiem, to nic. Łamanie symetrii w mechanice kwantowej nie dotyczy symetrii geometrycznych, tylko raczej obliczeniowych.

– Stefan