Re: Nie cieszcie się tak, obywatele

Chociaż generalnie podzielam Twoją niechęć do kleru, czy nie uważasz, że mocno przesadzasz angażując się z tak głupią argumentacją dla tego konkretnego przypadku?