Re: Mozna pisac i pisac

Ci dziennikarze z nim rozmawiający też albo do najbardziej błyskotliwych nie należą, albo są świadomi, że lud musi otrzymać najprostszy komunikat, bo inaczej szlag go trafi i w 5 minut nastąpi popularyzacja rozrywkowego zażywania opiatów, a ich konsumpcja stanie się masowa. Koleś się naprodukował, a tu wniosek: „so, heroin is not dangerous?!”.